Praktický workshop: Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí

13. 6. 2023, 16.30 - 18.00

Online

Praktický workshop, prostřednictvím kterého jsou účastníci z řad pedagogických pracovníků seznámeni metodami kritického myšlení s rámcem digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. 

Rámec DigCompEdu je určen pedagogům na všech úrovních vzdělávání od předškolního po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, včetně odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a neformálního vzdělávání. Nejpřesněji odpovídá práci učitele na základní a střední škole. V ostatních případech poskytuje dobré vodítko, jen je nutný určitý nadhled při posuzování terminologie, dílčích dovedností či příkladů jednotlivých aktivit.

termíny: