O nás

EduRevue je tištěný a online magazín určený pedagogům a pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti, rodičům a všem, kteří se zajímají o trendy ve vzdělávání. Od podzimu 2023 ho připravuje a vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Tištěná vydání jsou distribuována českým základním školám. Současně jsou k dispozici na krajských pracovištích NPI ČR a v centrále na Senovážném náměstí v Praze.

Redakce

Markéta Beková (šéfredaktorka)

Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Pedagogika. Během studií začala působit ve Scio, kde se později stala vedoucí komunikace, tiskovou mluvčí a šéfredaktorkou magazínu Perpetuum. Pro redakci Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer pracovala jako odborná editorka Učitelského měsíčníku a Speciálu pro střední školy. V současné době působí v NPI ČR jako šéfredaktorka EduRevue. 

marketa.bekova@npi.cz

Veronika Lucká Loosová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor český jazyk – dějepis. Působila jako vedoucí komunikace a tisková mluvčí v Českomoravské stavební spořitelně, kde byla mimo jiné šéfredaktorkou klientského časopisu Mozaika. V BENU lékárnách vedla marketingové oddělení a zároveň externě přispívala do týdeníku Echo 24. V NPI ČR má na starosti řízení marketingových kampaní.

veronika.loosova@npi.cz

Libor Hruška

Absolvoval dvojjazyčné česko-španělské gymnázium a poté obory dějepis a pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na redaktorských, editorských i šéfredaktorských pozicích působil v několika vydavatelstvích. Od roku 2022 pracuje v NPI ČR a v EduRevue má na starosti psaní textů a jejich editaci.

libor.hruska@npi.cz

Petra Svoboda

Studovala žurnalistiku na FSV UK a scénáristiku na FAMU, vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v oboru příčná flétna. Věnovala se hudební publicistice pod jmény Mičkalová a Konrádová v časopisech Rock a Pop a Harmonie a jako redaktorka stanice Vltava ČRo. Pracovala v redakcích týdeníků Reflex a Týden, v ČT jako scénáristka a je autorkou a režisérkou desítek příběhů v edukativní aplikaci www.skrytepribehy.cz. V současné době je režisérkou videí a vedoucí dramaturgyní podcastů v NPI ČR. 

petra.svoboda@npi.cz