DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol

26. 9. 2023, 14.00 - 18.00

Krajská pracoviště NPI ČR

Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a v závěru bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou. 

Změna je život. Nejste v tom sami.