DIGI roadshow pro učitele 2. stupně základních škol

30. května 2023, 14.00 - 17.45

Krajská pracoviště NPI ČR

Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a na konci bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

Změna je život. Nejste v tom sami.