Školy jako dílny lidskosti

Září 20, 2023

Jako lidstvo jsme hodně pokročili – nikdy jsme o našem světě nevěděli tolik, co teď. Nikdy jsme neměli tak pokročilé technologie – usnadňují nám život, pracují za nás, někdy dokonce myslí. Pohled na svět se však nezdá být úplně radostný, a je jasné, že na něco zásadního zapomínáme. Každá znalost a dovednost se dá totiž zneužít, toho jsme svědky dnes a denně. Za mě proto ta nejlepší škola 21. století nepředává pouze poznatky, ale především rozvíjí charakter člověka, tak aby žáci znali dobré, chtěli dobré a hlavně KONALI DOBRÉ, a to i ve chvíli, kdy se na ně nikdo nedívá. Ano, slyšíte v tom správně slova J. A. Komenského. Už v jeho době platilo, že „člověk učený, ale nemravný jest břemenem země“. Jak taková škola vypadá? Začíná to vztahem mezi učitelem a žákem – je jasné, že děti si tvoří vztah k učivu skrze vztah k učiteli. Pokud se s ním cítí dobře a bezpečně, učení je radost. Pokud cítí přijetí a opravdový zájem, nebojí se chybovat a učení probíhá. Je to přirozenost. Škola je „dílnou lidskosti“, tzn. rozvíjí člověka celistvě – nejen rozum, ale i vůli, emoce a vztahy. Začít je potřeba u fakult, které připravují budoucí učitele – kde jinde může student zažít, že na charakteru záleží? „Učitelé nemohou být podobni sloupům u cest, které ukazují, kam jít, a samy nejdou,“ říkával Komenský. Stav našeho světa je kolektivní zodpovědností. Proto mějme odvahu vystoupit z pozic obětí házejících vinu na politiky, ministerstvo či počasí a vzpomeňme na naše člověčenství, měňme náš svět společně k lepšímu. Každý můžeme a na každém záleží...

Marcela Murgašová

výkonná ředitelka nadace BLÍŽKSOBĚ, učitelka a lektorka