Novodobí hrdinové

Květen 15, 2024

Ředitel školy by měl být odvážný jako Achilles a statečný jako lev. Tak jako Atlas nesl váhu nebes na svých ramenou, tak mají ředitelé na svých bedrech obrovskou tíhu odpovědnosti za svou školu, za každé jedno dítě, za zaměstnance školy. Mají odpovědnost vůči rodičům dětí a zřizovateli školy. Musí plánovat, musí operativně měnit plány v běhu školního roku a reagovat na změny, které přicházejí nečekané a nezvané. Mění se svět a mění se rychle a nepředvídatelně, mění se také role školy, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Velkou výzvou pro pedagogy je hledání nové profesní identity a klíčovou roli v tomto procesu má právě ředitel jako lídr této změny. Jsou to prostě takové superženy a supermuži, a proto by měl ředitel školy století splňovat pět „S“.

Tím prvním „S“ je spolupráce, a to uvnitř i vně školy. Správně nastavená spolupráce je nedílnou součástí kultury školy a jednou ze základních hodnot. S tím souvisí druhé „S“, sdílení. Škola by měla být otevřená inovacím a inspiracím, nebát se chyby, a především sdílet získané zkušenosti. Směřování neboli kam jdeme, co je náš cíl, to je „S“ do třetice všeho dobrého. Bez vize je vše jen tápání ve tmě a dobře nastavená vize, která žije spolu se školou, je indikátorem dobré školy. Podívat se za hranice kraje i naší země je nezbytným předpokladem rozvoje. Čtvrtým „S“ je seberozvoj ředitele školy, který tím, že se rozvíjí, vytváří podmínky pro rozvoj svých spolupracovníků. Sebepéče neboli wellbeing je poslední, páté „S“ v pořadí, které však podmiňuje všechna ta předchozí. Nechceme ztrácet dobré lídry dobrých škol, a proto myslet také na sebe je v pořádku, být spokojený a mít radost z práce je nejdůležitější. Ne v každém okamžiku, ale alespoň jednou za den. Myslete na sebe a dělejte věci tak, aby vám přinášely radost.

Naďa Eretová

šéfredaktorka redakce Řízení školy