Chceme ředitelům maximálně rozšířit obzory

Květen 1, 2024
Markéta Beková
„Připravujeme ředitele, aby pomáhali dětem a učitelům ve škole růst,“ říká manažerka projektu Lídr školy Kristýna Sovinská.

Kristýna Sovinská (c) David Háva

Jaká byla vlastně vaše cesta do Národního pedagogického institutu, potažmo k projektu Lídr školy?

Tak cesta to byla poměrně rychlá a v mnoha ohledech překvapující. Původně jsem nastoupila do týmu projektu Ředitel naživo, který vznikal v rámci neziskové společnosti Učitel naživo. Nastoupila jsem v době, kdy se řešila spolupráce s MŠMT a NPI ČR na novém kvalifikačním studiu pro ředitele, které by zajišťovala státní instituce. Tento projekt Lídr školy jsem dostala na starost. Nejdříve má agenda spočívala v organizování schůzek a vytvoření funkčního základu kurzu. Později jsem byla ze strany NPI oslovena, abych se stala manažerkou celého projektu. Dnes působím v NPI a současně v Učiteli naživo a snažím se balancovat mezi státní a neziskovou sférou ve prospěch projektu.

Jaké to je, když současně působíte ve dvou různých institucích?

Nezisková organizace má startupovou atmosféru a tvoří ji mladí, zapálení lidé. Národní pedagogický institut ČR je robustní státní instituce se seniorními experty a zavedenými postupy. Dynamika je proto jiná. Takže se celou dobu cítím jako mezi mlýnskými kameny (smích). A jsem vlastně taková spojka mezi NPI, Učitelem naživo a MŠMT. Osobně to považuji za nesmírně cennou zkušenost. Včetně možnosti stát na začátku takového projektu, protože ten proces nebyl vůbec jednoduchý.

Nicméně projekt se podařilo úspěšně spustit, a dokonce získal od Nadace ČS speciální ocenění za ojedinělý příklad přenosu ověřené inovativní praxe z terénu na systémovou úroveň. V čem je Lídr školy unikátní?

Za mě je unikátní ve dvou věcech. Protože jsem měla možnost vést mateřskou školu, tak jsem přesvědčená o tom, že ředitel musí stát na dvou nohách. Musí mít přehled jak o financování školy a orientovat se v legislativě a právních předpisech, tak musí umět velmi dobře vést pedagogický proces ve škole. Musí umět vést a motivovat lidi a současně reflektovat práci kolegů i svoji vlastní. Musí nastavovat kulturu podporující učení a držet směr, kam škola směřuje. Takže podle mě je důležité, aby ředitel dostal v počátku své funkce základ, který mu pomůže pevně stát na obou nohách.

Lídr školy

Více informací a také přihlášku ke studiu naleznete na našich webových stránkách.

Další vzdělávání

Chcete se o tématu dozvědět víc? Vyberte si ze vzdělávací nabídky NPI ČR.

Jak je konkrétně studium nastaveno?

Studium je vystavěné jako dvouleté, má 250 hodin, což je velký posun oproti cca 120hodinovému studiu, na které byli ředitelé zvyklí. Představuje to také velký závazek pro jeho účastníky. Většina studia probíhá prezenční formou v Praze a jeho délka nám umožňuje, abychom jim nabídli kvalitní vzdělávání, v němž se během prvního roku dozvědí o základních právních předpisech, pracovním právu i financování. Protože každý ředitel po nástupu do funkce musí řešit podepisování smluv. Ale už od prvního vzdělávacího setkání je tahle část provázána s pedagogickým leadershipem a zaměřujeme se na práci s týmem.

Studium využilo know-how Ředitele naživo, v čem se ale liší?

Program Ředitel naživo realizuje nezisková organizace a cílí na ředitele se zástupci, kteří se jej účastní v tandemu po dobu dvou let. Oproti tomu Lídr školy je kvalifikační studium určené primárně pro začínající ředitele nebo ty, kteří o této funkci vážně uvažují.

V rámci studia Lídr školy jsou také povinné stáže na školách, jak probíhají?

Ano, studium má alokováno 35 hodin na stáže, které dělíme na dva typy. Ten první spočívá v tom, že se studenti z kurzu jezdí navštěvovat mezi sebou navzájem. Pomáhá to komunitnímu sdílení mezi řediteli, kterého je v ČR stále nedostatek. Ale díky tomu, že se studium odehrává v bezpečném prostředí s jasnými pravidly, tak se studenti nebojí navštěvovat vzájemně a nechat si do škol nahlédnout. Naopak vidím velký hlad ze strany ředitelů po této možnosti. A druhý typ stáží jsou ty zajištěné, kdy jim zajistíme stáž od A do Z na školách, které s námi spolupracují. A nabídku máme pestrou, například Přírodní školu, ScioŠkolu, Nový PORG, ZŠ Kunratice, ZŠ Chýně, ZŠ Dr. Malíka, ZŠ Via Beroun, MŠ Duhovka, OpenGate a mnohé další. Chceme ředitelům maximálně rozšířit obzory.

Mezi lektory kurzu je řada emeritních osobností, co je motivuje předávat své know-how dál?

Měli jsme na lektory obrovské štěstí a doteď jsem jim vděčná, že jsou v projektu zapojeni. Spolupracují s námi například: Jitka Kmentová, Vít Beran, Zuzana Bukovská, Markéta Bajerová, Jaroslav Novák, Hana Vellánová, Bohuslav Hora a mnozí další. Myslím, že je motivuje to samé, co mě, a sice snaha dopřát ředitelům kvalitní vzdělání v začátku jejich nové role, která je velmi náročná. Je to velká chuť měnit věci k lepšímu a podpořit celoživotní proces učení i nastavovat nový standard vzdělávání pro ředitele škol.

Které kompetence by podle vás měl mít ředitel školy v 21. století?

Myslím, že to musí být někdo, kdo je připravený se celoživotně učit s dětmi, rodiči, pedagogickým sborem a současně musí být odolný po psychické i fyzické stránce. Určitě pomáhá, když je agilní a schopný rychle reagovat na změny, protože o tom ten dnešní svět prostě je. Takže to musí být silná a současně flexibilní osobnost. Ale základ všeho je, aby byl laskavý a měl rád lidi a děti. To je ta základní kompetence, bez které se dobrý ředitel neobejde.

Kristýna Sovinská

Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako učitelka v mateřské škole, kde ji práce nadchla natolik, že dostudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku a stala se ředitelkou soukromé bilingvní mateřské školy. Poté působila v týmu Ředitele naživo a nyní se stará v Národním pedagogickém institutu ČR o projekt Lídr školy.