Odvaha dělat chyby. A učit se z nich

Září 20, 2023

Vzdělávání pro 21. století? Vidím školu, do které se děti těší. Vědí, že tam každý den něco dobrého zažijí a něco nového se naučí, a nemohou se ráno dočkat. V hodinách i mimo ně rozvíjejí vztahy se spolužáky, učí se spolupracovat a domluvit se. Když jim něco nejde, mají odvahu ptát se a problém vyřešit. Škola jim dává příležitost vyzkoušet výzvy a projekty v mladém věku, prezentovat ostatním svoje myšlenky, dělat chyby a učit se z nich. To je klíčové nejen pro podnikání, ale pro celý život. Vidím školu, ve které mají učitelé podmínky pro to, aby mohli dělat svou práci nejlépe, jak dovedou. Mohou se opřít o kolegy, navštěvují si hodiny a učí se od sebe. Dobře to znám z firmy, kde nejlépe řešíme výzvy, když se na ně podíváme z několika stran. Zaměstnávám lidi z různých států i kontinentů a chci, aby i děti ve škole narazily na různorodost a vnímaly ji jako výhodu a uměly s ní pracovat. Vidím školu, ve které má vedení jasnou vizi zaměřenou na učení a rozvoj dětí. Zkušenost mi říká, že vedení je nejdůležitější článek. Potřebujeme ředitele, kteří jsou hodnotově ukotvení a mají vysokou integritu. Ve škole 21. století se vedení radí s učiteli i s rodiči o změnách a ředitel se svými zástupci tvoří tým, který má kormidlo pevně v ruce. Mají zastání v obci či v kraji a jejich zastupitelé jsou kvalifikovanými partnery pro diskuse a rozhodování, jak školu dál rozvíjet. Dobrá škola pro mě nejsou cihly, omítka ani kabinety. Jsou to hlavně lidé, kteří se společně starají o to, aby naše děti mohly po všech stránkách růst, fyzicky, charakterově, znalostmi a kompetencemi. Protože nejhodnotnější ze všeho jsou nápady, energie a chuť mladých lidí společně tvořit a náš svět měnit k lepšímu.

Martin Vohánka

podnikatel a filantrop