ZÁZNAM DEBATY. Výzvy ve vzdělávání pro 21. století

Prosinec 20, 2023
Markéta Beková
V ostravském PANTu proběhla první ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání, revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) i aktuálním trendům moderního vzdělávání. Pozvání do debaty přijal Matěj Bulant, který je garantem revizí RVP, a Bob Kartous, propagátor modernizace českého vzdělávacího systému.