ZÁZNAM DEBATY. Jaký má být ředitel?

Duben 9, 2024
Markéta Beková
V ostravském centru PANT se v dubnu 2024 uskutečnila další ze série debat věnovaných aktuálním výzvám ve vzdělávání. Tématem byl tentokrát pedagogický leadership.

Jak by měl vypadat ředitel školy 21. století? Co je vůbec pedagogický leadership? Jaké dovednosti jsou v dnešním pojetí role ředitele důležité? Jak je významná funkční spolupráce mezi ředitelem a zřizovatelem? Chybí nám kariérní systém pro ředitele škol? A máme dost kvalitních ředitelů pro každou školu a umíme je udržet?

Na tyto i mnohé další otázky jsme se zaměřili s našimi hosty – Ivem Jupou (ředitel Národního pedagogického institutu), Pavlem Škramlíkem (ředitel SSZŠ Litvínov), Miroslavem Všetečkou (ZŠ Hlučín - Rovniny), Petrou Kalouskovou (ředitelka ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova) a Naďou Eretovou (šéfredaktorka Řízení školy).