Pozitivní očekávání vedou k pozitivním výsledkům

Únor 6, 2024

Základem pro dosažení úspěchu každého žáka je přijetí postoje, kdy očekáváme úspěch skutečně od všech žáků ve třídě, včetně těch, kteří mají v učení nějaké překážky. A také důvěra ve vlastní schopnost pomoci k úspěchu každému žákovi. Je třeba si stále připomínat fenomén nazývaný jako Pygmalion efekt, že pozitivní očekávání vedou k pozitivním výsledkům. Díky tomuto nastavení zvyšujeme motivaci a sebedůvěru žáků a měníme svůj přístup k nim, což skutečně přispívá k lepším výsledkům. A funguje to i naopak, naše nedůvěra ve schopnosti žáků dosáhnout stanovených cílů ve výsledku vede k tomu, že si žáci sami přestanou věřit, rezignují a cílů nedosáhnou. Pro dosažení maximálního rozvoje potenciálu všech žáků je také zcela zásadní vědomé budování vztahů založených na důvěře a respektu. Žáci, kteří mají se svými učiteli dobré vztahy, dosahují lepších výsledků a více se zapojují do výuky.

K efektivnímu učení také velmi napomáhá konkretizovaná zpětná vazba, díky které žák rozumí tomu, kde se na cestě k dosažení vzdělávacích cílů aktuálně nachází a co potřebuje k tomu, aby jich dosáhl. Její nedílnou součástí je ocenění toho, co se žákovi daří. Pozitivní zpětná vazba ke školnímu výkonu i chování žáků by měla nad tou negativní převažovat v poměru 4 : 1. Musíme se naučit žáky více „přichytávat“ při úspěchu než při nezdaru. U průběžných vzdělávacích cílů je důležité pamatovat i na zónu nejbližšího rozvoje a nastavit je tak, aby byly s přiměřeným úsilím pro žáky dosažitelné. 

Lenka Felcmanová

předsedkyně SOFA