PODCAST. Učitelkou jsem být nechtěla. Pak jsem zjistila, že je to nejlepší práce na světě

Leden 23, 2024
Petra Svoboda
Zdeňka Chocholoušková, garantka podpory nadání z NPI ČR, a Tereza Martínková, ředitelka pražské ZŠ nám. Curieových z Prahy 1, se sešly v podcastu nad společným tématem podpory nadaných dětí.

Co v podcastu zazní

  • Jak změnit přístup k dětem, aby se mohly vzdělávat individuálně a svobodně?

  • Jak pracovat se skupinami nadaných dětí ve spádové škole, kam chodí děti bez rozdílu v míře nadání?

  • Co si počít s dětmi, které toho v určitých oborech vědí mnohem více než učitelé?

  • Kde brát energii na děti, jejichž hlad po vzdělávání je enormní a neustále kladou náročné otázky?

Zdeňka Chocholoušková. Původními profesními obory Zdeňky Chocholouškové jsou aplikovaná biologie a pedagogika. Od roku 2019 svůj profesní čas věnuje podpoře nadaných žáků v NPI ČR, nejprve v Plzeňském kraji a od roku 2022 na státní úrovni.

Tereza Martínková je rovněž dlouholetou kapacitou v oblasti péče o nadané žáky, kterou v praxi rozvíjí už 25 let v ZŠ nám. Curieových, kde je už 10 let ředitelkou.


Nový podcast EduRevue: Mezi námi navazuje na stejnojmennou rubriku magazínu EduRevue. Přinášíme vám příběhy o odvážné cestě změny vlastního přístupu k učení, řízení školy a dalším pedagogickým rolím. Do křesla moderátorů usedají experti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky a sami si vybírají své inspirativní hosty.