PODCAST. Jak funguje škola pro zrakově postižené žáky při zavádění inkluze

Březen 21, 2024
Petra Svoboda
Jaké změny vnesla do života zrakově postižených žáků a jejich rodičů inkluze? A co se změnilo na Škole Jaroslava Ježka, která o zrakově postižené pečuje od roku 1807? Ředitelku školy Martinu Helešicovou si do studia pozvala Renata Votavová.

Co v podcastu zazní

  • Jak dnes funguje Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené žáky a co vše jim nabízí?

  • Co se s inkluzí změnilo – tedy jakou vzdělávací cestu dnes mohou volit rodiče pro své děti s postižením zraku?

  • Jak tato škola spolupracuje s běžnými školami? Jak pomáhá učitelům a asistentům pedagoga zařazovat děti s postižením zraku do běžné výuky?

  • Co je a jak funguje Speciální pedagogické centrum?

Renata Votavová řídí v NPI oddělení společného vzdělávání a stojí například za projektem Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou.

Martina Helešicová je ředitelkou pražské Školy Jaroslava Ježka, kde je pečováno o děti s postižením zraku od roku 1807 dodnes.


Nový podcast EduRevue: Mezi námi navazuje na stejnojmennou rubriku magazínu EduRevue. Přinášíme vám příběhy o odvážné cestě změny vlastního přístupu k učení, řízení školy a dalším pedagogickým rolím. Do křesla moderátorů usedají experti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky a sami si vybírají své inspirativní hosty.