PODCAST. Dnes už jsme na děti se speciálními potřebami ve škole připraveni

Březen 4, 2024
Petra Svoboda
Díky péči speciálních pedagogů o heterogenní třídy dostávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami šanci začít svůj život jinak. I s lehkým mentálním postižením je možné studovat běžnou základní školu. V našem podcastu se tentokrát potkaly Iva Klugová a Dagmar Vilášková.

Co v podcastu zazní

  • Jak důležitá je kvalitní sdílená příprava učitelů, kteří mají ve třídách děti se speciálními vzdělávacími potřebami?

  • Co to je heterogenní třída a jak se v takové třídě učí s pomocí speciálního pedagoga?

  • Jak se proměňuje klima základních škol, které si dopřejí ve školním poradenském pracovišti zaměstnávat psychologa a speciálního pedagoga?

  • Jak konkrétně pomáhají rodičům, pedagogům a samozřejmě žákům krajští koordinátoři NPI ČR pro logopedickou péči a pro osoby s poruchami autistického spektra?

Iva Klugová je vysokoškolskou pedagožkou v oboru speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě a na VŠ Ambis. V NPI ČR je vedoucí krajských koordinátorů logopedické péče.

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka s mnoha dalšími profesními zkušenostmi ve spřízněných oborech. Začínala jako učitelka v mateřské škole, ale pak se jí narodil syn s těžkým handicapem, a to ji nasměrovalo do oblasti speciální pedagogiky. Dnes zakládá a buduje na základních školách školní poradenská pracoviště. V NPI ČR je vedoucí krajských koordinátorů pro osoby s poruchami autistického spektra.


Nový podcast EduRevue: Mezi námi navazuje na stejnojmennou rubriku magazínu EduRevue. Přinášíme vám příběhy o odvážné cestě změny vlastního přístupu k učení, řízení školy a dalším pedagogickým rolím. Do křesla moderátorů usedají experti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky a sami si vybírají své inspirativní hosty.