Nezapomínejme na wellbeing

Únor 12, 2024

Jak ve škole zajistit úspěch pro každého žáka? Nejedná se o stav, kterého se dá definitivně docílit, můžeme o to jen neustále usilovat. Je to vize, která nás má spojovat v tom, o co má ve vzdělávání primárně jít. Cesta k tomu vede přes neustálou spolupráci a také systematické vyhodnocování, nakolik se nám daří dosahovat toho, aby každý žák mohl ve škole zažívat úspěch. Školy si s tím nemohou poradit samy, na to je dnešní doba příliš komplikovaná, potřebují k tomu koordinovanou podporu zvenčí od odborníků. Pokud nám opravdu jde o to, abychom v každé škole vytvářeli podmínky pro úspěch pro každého žáka, tak bychom se měli soustředit nejen na vzdělávací výsledky jednotlivých žáků, ale měli bychom se také zaměřovat na jejich wellbeing, tedy nakolik mohou plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

Wellbeing ve škole

https://www.wellbeingveskole.cz/

Silvie Pýchová

programová manažerka Partnerství 2030+