Nebát se používat vlastní rozum

Listopad 15, 2023

Jak by měla vypadat škola pro jednadvacáté století? Možná stárnu. Nebo jen čím jsem starší, tím více objevuji půvab starých časů. A za aktuálním žargonem skloňujícím gramotnosti a kompetence mám sklon vidět další inkarnaci starých střízlivých cílů, dovedností číst, psát a počítat, a za bojem s dezinformacemi vidím prastarý spor pravdy s pověrami a mýty. A tak i pro školu tohoto století si umím představit ideál, kterému bude zakrátko už 250 let. 30. září 1784 zveřejnil Immanuel Kant v dobovém časopise svoji odpověď na redakční anketu s otázkou: Co je osvícenství? Německý filozof odpověděl takto: „Osvícenství (osvěta) je vykročení člověka z jeho jím samým zaviněné nesvéprávnosti (nedospělosti). Nesvéprávnost je neschopnost používat svůj vlastní rozum bez cizího vedení.“ A to je podle mého názoru dodnes relevantní paradoxní vymezení role vzdělávacích institucí – učitelé v nich mají vést své žáky k tomu, aby používali svůj rozum bez jejich vedení. Nejsem znalcem v oblasti historie vzdělávacích systémů, ale troufám si tvrdit, že takové vymezení hlavního úkolu školy je vlastně stále novotou vzdálenou dosavadní praxi. Nechci příliš zjednodušovat, ale škola 19. či 20. století měla spíše za úkol posilovat disciplínu budoucích občanů, úctu k autoritám, lásku k národu či ideologii. Pěstovat „odvahu používat svůj vlastní rozum“, jak říká Kant, si za oficiální cíl vzdělávací politika zatím nevytyčila. Třeba k tomu nalezne odvahu v jednadvacátém století.

Mikuláš Bek

ministr školství ČR