MĚNÍME OSNOVY. Tipy ze všech stran

Září 20, 2023
Svět českého vzdělávání je povzbudivě činorodý, živý a kreativní. Existuje celá řada projektů a aktivit, které pomáhají na lokální i celostátní úrovni. Skutečná změna musí přijít kombinací systémových změn a činorodé energie odspoda, dobře pojmenovaných výzev každodennosti a jejich kreativním řešením. Oslovili jsme odborníky a kolegy, kteří se spolu s námi podílejí na kampani Měníme osnovy, aby nám dali tipy na jedinečné vzdělávací projekty, bez jejichž nasazení a přispění se české vzdělávání neobejde.

Tady jsou jejich favorité.

Global Teacher Prize Czech Republic 

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro učitele ZŠ a SŠ. V České republice ji na základě udělené licence od mezinárodního ocenění Global Teacher Prize realizuje od roku 2017 nezisková organizace EDUin, o. p. s. Cena má podpořit kvalitní pedagogy, napomoci definovat standardy učitelské praxe a zvýšit prestiž učitelského povolání. Pořadatelé zároveň usilují o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit.

Více na www.gtpcz.cz

Učitelská platforma

Učitelská platforma je organizace od učitelů, pro učitele a s učiteli. Dává podporu pedagogům, zdvihá zapomenutá témata a zasazuje se o kvalitní podmínky pro celý učitelský stav. Lidé z UP sdružují učitele z celé republiky. Hodnotově věří ve vzdělávání zaměřené na děti, které se neredukuje jen na předměty a známky. Platforma zprovoznila i horkou linku pro učitele, kam mohou volat a poradit se, když si nevědí rady.

Více na www.ucitelskaplatforma.cz

Society for All

Society for All je organizace, která dříve působila pod názvem ČOSIV a už od roku 2011 se zasazuje o to, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně. Bez toho se znalosti i dovednosti předávají těžko, ať máte sebelepší RVP. Sofa má široký záběr od přímé pomoci v terénu po prosazování progresivní politiky v Poslanecké sněmovně. Překládá nejlepší zahraniční metodiky, přivádí je přímo do tříd a podporuje vytváření bezpečného prostředí ve školách i resilienci samotných dětí. Její práce je inspirací nejen na poli začleňování.

Více na www.societyforall.cz

Učitel naživo

Učitel naživo je program pro absolventy nepedagogických vysokých škol, kteří chtějí změnit svůj život a učit. Hlavním cílem organizace je změnit systém přípravy budoucích učitelů tak, aby do škol nastupovali kvalitní kantoři připravení na praxi.

Více na www.ucitelnazivo.cz

Ředitel naživo

Ředitel naživo vznikl v roce 2019 a za krátkou dobu si udělal mezi řediteli dobré jméno. Je to dvouletý rozvojový program pro ředitele a jejich zástupce, ve kterém se učí nastavovat vizi školy a vést celý učitelský sbor. Programem prošly a procházejí desítky středních a základních škol z celé ČR, a některé školy v tom dokonce finančně podporují jejich zřizovatelé. S Národním pedagogickým institutem České republiky se povedlo začít program Lídr školy, který tento přístup přenáší do celé soustavy přípravy nových ředitelů.

Více na www.reditelnazivo.cz

Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický koncept, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti od 3 do 11 let založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu. Vyučující Začít spolu pracují podle mezinárodních pedagogických standardů „Kompetentní učitel 21. století“. Program je plně v souladu s požadavky RVP pro MŠ a ZŠ a splňuje požadavky pro moderní vzdělávání. Začít spolu staví na respektu k jedinečnosti každého dítěte. Samostatnost, kritické myšlení, schopnost rozhodovat se a nést za svou volbu odpovědnost, tvořivost a spolupráce jsou hodnoty, na něž se v programu zaměřujeme. Program obohacuje vzdělávání v ČR již téměř třicet let. Jediným držitelem licence a práv na jeho šíření a rozvoj je nezisková organizace Step by Step ČR, o. p. s. Ta spravuje také síť škol Začít spolu, kam je aktuálně zařazeno více než 150 mateřských a základních škol.

Více na www.zacitspolu.eu

Partnerství pro vzdělávání 2030+ a EDUin 

Partnerství 2030+ stojí na základu vládní vize pro vzdělávání 2030+ a zaměřuje se především na snižování nerovností a wellbeing dětí ve školách. Vědomě ale pracuje i s tzv. středním článkem řízení škol, tedy se spoluprací hlavních aktérů v regionální podpoře učitelů a ředitelů. V tomto klíčovém kuse skládačky se potkávají i s EDUinem, který spustil Klub zřizovatelů a pomáhá propojovat zájmy tam, kde dlouho propojené nebyly: mezi vedením školy, rodiči a zřizovateli z obcí a krajů.

Více na partnerstvi2030.cz

Den pro školu

Co obnáší povolání letušky nebo záchranáře? A čím se vlastně zabývá etický hacker? Co je potřeba udělat pro kariéru vědce, co řeší investorka do startupů, co bankéř a jak vypadá běžný den novináře? Tajemství různorodých profesí odhalují na základních a středních školách po celém Česku dobrovolníci z programu Den pro školu, který vznikl v Nadaci České spořitelny. Přednáškou nebo workshopem ve třídě to ale končit nemusí. Učitelé si mohou zdarma domluvit i sérii setkání na různá témata, uspořádat projektové dny, naplánovat online lekci nebo se s žáky vypravit rovnou k dobrovolníkovi do práce. Žáci a studenti se při setkáních s dobrovolníky dozvídají nejen o tom, co daná profese obnáší a co je pro ni potřeba vystudovat a znát, zajímají je i další životní zkušenosti a zvraty. Autentické vyprávění cesty životem, která není vždy rovná, může dětem dát mnohdy nejvíc.

Více na www.denproskolu.cz

Otevřeno 

Elixír do škol Nápad založit spolek Otevřeno se zrodil v roce 2015 v hlavách studentů pedagogické fakulty brněnské MUNI. Cílem spolku, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Otevřeno usiluje o to, aby do českých škol přicházeli začínající učitelé, kteří tuto vizi promění ve skutečnost.

Více na otevreno.org

Elixír do škol 

Nápad založit spolek Otevřeno se zrodil v roce 2015 v hlavách studentů pedagogické fakulty brněnské MUNI. Cílem spolku, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Otevřeno usiluje o to, aby do českých škol přicházeli začínající učitelé, kteří tuto vizi promění ve skutečnost. Více na otevreno.org 

Více na www.elixirdoskol.cz

ČT edu 

Web ČT edu připravila Česká televize pro všechny učitele, rodiče i žáky, kteří chtějí svoje vzdělávací aktivity rozšířit i o kvalitní videa. V tuto chvíli ČT edu nabízí několik tisíc vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat. Pořady České televize procházeli, a dále procházejí, zkušení učitelé a odborníci s odpovídající aprobací, z různých škol i regionů, aby našli videa, která mohou sloužit jako vysvětlení, doplnění, ilustrace či inspirace. A to pro předškoláky i žáky od prvního stupně po střední školu. A proč vlastně krátká videa? Audiovizuálně podaná informace probouzí v žácích zájem, emoce a v souběhu s dalšími zdroji podporuje zapamatování probírané látky. I proto mají videa na ČT edu uzpůsobenou stopáž tak, aby udržela pozornost. Původně také proto, aby se s nimi dobře pracovalo ve vyučovací hodině. Elixír do škol je nezisková organizace, která od roku 2013 vytváří podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií. Prostřednictvím učitelů a regionálních center podporuje rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání v České republice a současně vytváří bezpečné prostředí pro vzájemné setkávání, debaty a sdílení inspirace pedagogů.

Více na edu.ceskatelevize.cz