Každý žák by se měl ve škole cítit vítán

Únor 6, 2024

Klíčové je odhodlání nastavit prostředí a podmínky co nejlépe pro to, aby se každý žák a žákyně mohli cítit ve škole bezpečně a vítáni. Měli bychom usilovat o to, abychom každého žáka dokázali individuálně poznat a porozumět tomu, z jakého prostředí pochází. Měli bychom vědět, čím žije i co má za sebou, jaká je jeho výbava, a to nejen ta intelektuální. Měli bychom se pokusit odhalit jeho silné stránky, sny i přání, cíleně tato pozitiva posilovat a cíleně vytvářet podmínky k tomu, aby oblasti motivace zájmu mohl s naší podporou rozvíjet. Zároveň je důležité snažit se porozumět tomu, kde má každý žák své stránky křehčí. Může jít o malou důvěru v sebe, ve druhé, ve svět či akademické dovednosti. A právě v těchto oblastech bychom se měli snažit poskytnout individualizovanou podporu a pomoc. Naší snahou má být podpora bezpečného vztahového prostředí, kde převažuje laskavost a vstřícnost. K tomu přispívá, když máme s dětmi nastavená a pojmenovaná pravidla, která pomáhají předcházet problémům nebo pomáhají s jejich řešením, pokud nastanou. Co dále pomáhá úspěchu každého žáka, je pestrost výukových metod, podnětnost prostředí, názornost a co nejlepší práce se strukturou. Vždy má být žákovi jasné, kdy aktivity začínají, co je jejich smyslem a k čemu mu to bude v reálném světě. Dobře nastavená pravidla, péče o vztahy a smysluplnost toho, co se děti ve škole učí, je dobrá cesta k tomu, jak zajistit úspěch pro každého žáka. 

Klára Šimáčková Laurenčíková

vládní zmocněnkyně pro lidská práva a zakladatelka ČOSIV