Jeden den v životě školy jako trvalý projekt

Leden 12, 2024
Jaroslav Mašek
S Jaroslavem Maškem, učitelem a lektorem kurzů pro učitele a ředitele základních a středních škol jsme se vypravili pro inspiraci na základní školu v Dolní Rožínce na Vysočině. Žáci se tu rozhodli, že za pomoci digitálních technologií zdokumentují jeden den v životě školy.

Projekt žáků 9. třídy pod vedením jednoho z nich v sobě měl všechno, co projekt má mít. Má jasný cíl i výstup, staví na zkušenostech a vlastní iniciativě žáků, je spjatý s každodenním životem, žáci spolupracují v týmu, učitel je průvodcem. A v neposlední řadě probíhala průběžná i závěrečná reflexe toho, co se žáci danou aktivitou naučili, co jim to přineslo. To vše za podpory vedení školy v čele s ředitelem.

Jaroslav Mašek

Jaroslav Mašek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, lektorem kurzů pro učitele a ředitele základních a středních škol, autorem článků na portále Učitelský Spomocník a také konzultantem vzdělávacích technologií v NPI ČR. Založil a vede Virtuální Digicentrum Elixíru do škol. Je členem GEG ČR, spolku Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP.

Jaroslav Mašek (c) Archiv NPI ČR