Jako malý jsem se vloupával do školy. Po večerech, kvůli počítačům

Květen 15, 2024
Tomáš Matoušek
Svět výpočetní techniky mu v dětství učaroval natolik, že se po večerech vracel do školy. Z Tomáše Bazalíka se stal ještě na gymnáziu správce školní sítě, což předurčilo jeho budoucí směřování. Je z něj IT guru NPI ČR a majitel IT firmy.

Tomáš Bazalík (c) Michaela Houdková

S čím se školy nejčastěji na IT guru obracejí?

Velmi často nás poptávají s IT auditem digitální infrastruktury školy, případně se ptají, co si mají pořídit v rámci Národního plánu obnovy. Ptají se nás na doporučení i stav trhu, protože potřeby škol se v čase mění. Na začátku to byla nějaká zařízení, teď jsou to zase jiná, a dále je zajímá infrastruktura jako taková. Školy si nakoupily spoustu zařízení a nyní potřebují, aby jim vše spolehlivě a bezpečně fungovalo. 

Občas se ve školách stává, že správu IT učebny dostane na starost člověk, který v počítačích není tolik zběhlý. Nesetkáváte se občas s tím, že by tito lidé měli strach vás oslovit, aby nevzbudili nedůvěru u vedení?

Stává se, že při konzultaci zjistím, že se mě zdráhali oslovit. Obavy jsou často ze strachu, že bych mohl na něco přijít. Myslím, že nás spousta škol kvůli tomuto strachu ani neosloví. Můj úkol je ale škole maximálně pomoci. 

Dochází, alespoň částečně, poté k aha momentu, kdy jsou zpětně rádi, že vás oslovili a poslechli vaše doporučení?

Ano, ale zase se nedá říct, že ve sto procentech případů. Tu a tam se ale někdo takový objeví. Jsem vždy rád, když na nabídku pomoci někdo přistoupí a uvědomí si, že mým cílem je to samé, co je cílem jejich. A to, aby na tom daná organizace byla co nejlépe. Nezáleží na lidech, nezáleží na tom, kdo co udělal nebo neudělal, ale klíčové je dostrkat organizaci k tomu nejlepšímu. Takže se stává, že ačkoliv jim nabízím možnosti IT auditu digitální infrastruktury školy, neberou ho, nedávají mu takovou prioritu.

IT guru pro vaši školu

Kontakty na Tomáše Bazalíka a další konzultanty NPI ČR v krajích naleznete zde.

Malými krůčky k velkým věcem

Pomáháme základním školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky.

Oslovují IT guru školy aktivně sami, nebo se školy ozývají vám?

Veškeré služby od NPI ČR školám jsou zdarma. Dokud těch konzultací nebylo mnoho, tak jsme si školy obvolávali. Po zhruba roce fungování se ozývají samy. Velmi nám pomáhá, jak se naše služby prezentují na různých akcích.

Když vám dnes zavolám, že potřebuji s něčím pomoct, za jak dlouho se virtuálně nebo osobně můžeme potkat?

V co nejkratším čase, většinou do 24 hodin, vás budu kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu. Já jezdím pouze osobně, protože si myslím, že virtuální setkání není úplně ono. Někdy je potřeba něco ve škole vidět naživo. Aktuálně se k samotné návštěvě dostanu přibližně za měsíc až šest týdnů.   
 

Několikrát jste zmínil IT audit digitální infrastruktury školy. Co obnáší a proč by ho školy měly chtít?

IT audit digitální infrastruktury školy pomáhá školám uvědomit si, v jakém stavu je školní infrastruktura a zabezpečení jejich sítě. Porovnáváme stav se standardy, které říkají, jak by daná síť měla vypadat, a na základě zjištěných rizik předložíme obecný návrh opatření, aby školy mohly zjištěná rizika zmírnit. Stejně jako ostatní služby NPI ČR, i tato je zdarma. Když jste se ptal na to, co to obnáší, tak audit digitální infrastruktury školy probíhá dvoufázově. První fází je sběr informací v rámci konzultace a následně zpracování informací a vypracování výstupní zprávy. Poté následuje druhá konzultace, kde se znovu audit projde z pohledu samotných výsledků a popisujeme si zjištěná rizika a opatření, která k nim udělat. Zjištění rozdělujeme na kritické věci, důležité kroky a doporučení. 

Jezdíte následně do školy znovu, třeba za půl roku na kontrolu, nebo pouze pokud se škola znovu ozve?

Můžeme jim pomoct řešit jednotlivé problémy z obecného pohledu: kam je nasměrovat, co s tím a podobně. Případně jim můžeme porovnat stav po nějaké době. Můžeme jim i udělat komparační zprávu, aby viděli, jak se vlastně posunuli. 

Ve školách trávíte hodně času, jaká je v nich nyní situace po stránce techniky?

Mám trochu přesah i do té učitelské nebo metodické části, takže to spojím i s technikou. Myslím, že jsou školy docela dobře vybavené z pohledu koncových zařízení, to se hodně zlepšilo různými projekty za covidu-19. Velké problémy jsou ale se samotnou infrastrukturou a zabezpečením. Velké problémy jsou i s daty, respektive s přístupem k nim. Ne vždy školy používají zálohování, to se často nevyužívá. A také školy často trápí nekvalitní signál wifi pokrytí. Což neznamená, že není pokrytá wifi signálem, ale není pokrytá kvalitním wifi signálem. Potom učitelé nechtějí techniku používat, když jim dvakrát třikrát selže připojení. Zahodí zařízení do skříně a nebudou ho chtít využívat. To ale není něco, co bychom my jako IT guru mohli ovlivnit. Stejně jako chceme digitální kompetence po dětech, stejně tak je potřebují mít i samotní učitelé, bez toho to nepůjde. 

Co byste školám ohledně IT auditu či správy koncových zařízení doporučil?

Ať si rozhodně audit vyzkouší. Nic je to nestojí, nikam se to nereportuje, takže to pro ně nemá žádný negativní dopad. Je to skutečně služba pouze pro školy. Mohou si to zkusit i v případě, že si jenom nejsou jistí, zda mají vše v pořádku. Pomůžeme jim najít přehlédnutou věc, a tím zase ztížit práci potenciálnímu útočníkovi. A také aby se lidé nebáli využívat možnosti technologií, které jsou na trhu. To znamená, aby se obrátili na kolegy z NPI v jiných oblastech, protože IT letí opravdu rychle dopředu a my potřebujeme naše dítka připravovat na budoucí práci, která bude výrazně jiná než dnes.

Počítačům se nevěnujete pouze v dospělosti, vy jste k nim měl údajně blízko už při studiích?

Ano, tam mě to chytlo. Byl to začátek devadesátých let a počítače byly v té době ještě hodně mladé. Okouzlily mě a já vždy rád vyprávím, jak jsem se vloupával do školy, protože jsem ji měl nějakých 250 metrů od domů. Uklízečka byla obeznámena s tím, že vím, kde najdu klíče, a tak jsem čas trávil v počítačové učebně.

Takže jste přišel ze školy domů a odpoledne nebo večer se vracel do školy. Co jste tam přesně dělal?

Vrtal jsem se v počítačích, hrál hry, ale postupně k tomu přidával i další věci. Například jsem zkoušel různé programování. Vím, že jsme třeba dělali matematickou olympiádu, a protože nás tak moc bavily počítače, tak jsem našemu učiteli odevzdal vyplněný test a pak jsme pracovali na počítači. A později učitel, který měl všechny počítače na starost, odešel ze školy a nebyl nikdo, kdo by se o ně staral. Já se do toho zakousnul a v podstatě se stal správcem.

Tomáš Bazalík

Zájem o technologie se u Tomáše Bazalíka probudil už na gymnáziu, kde se později stal i správcem počítačové učebny. Poté studoval Západočeskou univerzitu, v současnosti je majitelem IT firmy. Pracuje také pro Národní pedagogický institut ČR jako IT guru.