Jak s pomocí AI rozmluvit květiny ve škole?

Listopad 14, 2023
Jaroslav Mašek
S Jaroslavem Maškem, učitelem a lektorem kurzů pro učitele a ředitele základních a středních škol jsme se vypravili pro inspiraci do výuky na ZŠ Vitae. Jak využít umělou inteligenci na 2. stupni základní školy?

Například tak, že vezmete již hotovou AI metodiku pro rozvoj digitálních kompetencí pro předmět přírodopis od AI Dětem a na jejím základě vystavíte celý projektový den, ve kterém žáci a žákyně za pomoci AI nejen rozpoznají rostliny ve své škole, ale dokážou je také rozmluvit, aby jejich kytky ostatním žákům a učitelům mohly říct, jak se o ně mají správně starat. A u toho rozvinou celou řadu dovedností, v čele s těmi digitálními, zažijí spoustu dobrodružství a také zábavy. 

Jaroslav Mašek (c) Archiv NPI ČR

Je předposlední březnový den, sedm hodin ráno a já stojím před Základní školou Vitae. Z našeho natáčecího miništábu, který kromě mě sestává z režisérky a kameramana, jsem tu první. V ruce držím rekvizitu – živou květinu, pomocí které se v úvodu pokusím diváky trochu vtáhnout do děje.  

Základem byl metodický materiál pro rozvoj digitální kompetence v přírodopisu, který připravila nezisková iniciativa AI dětem. Ten obsahuje zdroje pro přípravu, lekce ve struktuře E-U-R (Evokace, Uvědomění, Reflexe) a pracovní listy. Že se z původně navržené 45minutové aktivity stane projektový den v rozsahu 6 hodin, vyplynulo tak nějak logicky samo.  

Čím více jste ponořeni do celého tématu, tím snáze si uvědomíte, jak široké je a že v něm nejde jen o generativní AI, ale o rozvoj mnoha dovedností (digitálních, mediálních, multimediálních) a schopností (měkkých), včetně propojení digitálních kompetencí s informatickým myšlením. A nad tím vším se nese formativní pojetí výuky, které možná není na první pohled vidět, ale bez nějž by to nebylo ono a podepsalo by se to na práci žáků a nakonec i na výsledku. 

Za jeden z klíčových momentů v celém projektovém dni považuji okamžik, kdy žáci a žákyně ověřovali výstupní informace z AI (názvy květin) s dalšími, na AI nezávislými informacemi poskytnutými vyhledávačem Google. Schopnost ověření správnosti a přesnosti informací od AI je jednou z nejdůležitějších digitálních kompetencí současnosti i budoucnosti. I na videu je patrné, že žáci dobře chápou důležitost onoho porovnání, respektive že kvalita datasetů může být ovlivněna tím, jak kvalitně jsou tyto datasety vytvářeny. 

Že však umělá inteligence může být a zajisté i bude schopnější než člověk, který ji vytrénoval, je skutečnost, která zůstala nevyřčena a i z důvodu zacílení projektu skryta. V budoucnu však bude třeba i na to žáky připravit. 

I po několika měsících od natáčení stále nepřestávám žasnout nad komplexním projektem, který obě učitelky, Iva s Anežkou, dokázaly vymyslet a se žáky zrealizovat. Nikde ovšem není napsané, že stejně komplexní musí být i vaše aktivita s generativní AI. Klidně můžete pod QR kódy místo videí s rozpohybovanými avatary skrýt infografiky se základními informacemi o květinách, ať už je žáci vyhledají přes ChatGPT, nebo jiným způsobem, a doplnit je o vygenerované AI obrázky rostlin nebo klidně o ty, které žáci nafotí. Zkrátka začněte něčím jednoduchým, klidně jen jednou AI aplikací, a postupně přidávejte další. 

Jsem si jist, že rozmluvit či jinak oživit květiny ve vaší škole dokážete se žáky pomocí technologií a umělé inteligence i vy. 

Jaroslav Mašek (c) Archiv NPI ČR

Jaroslav Mašek

Jaroslav Mašek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, lektorem kurzů pro učitele a ředitele základních a středních škol, autorem článků na portále Učitelský Spomocník a také konzultantem vzdělávacích technologií v NPI ČR. Založil a vede Virtuální Digicentrum Elixíru do škol. Je členem GEG ČR, spolku Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP.

Jaroslav Mašek (c) Archiv NPI ČR