Jak by měl vypadat ředitel školy 21. století?

Květen 1, 2024

Představte si, že je rok 2001 a my společně přemýšlíme nad rolí ředitele ve škole. Dali bychom dohromady stejnou představu jako dnes? A kolikrát se tato představa ještě v průběhu tohoto století promění či posune? Koho z nás ještě nedávno napadlo, jak zásadní a klíčové rozhodovací a lídrovské role budou před ředitele postaveny?

Ostatně toto století by bylo nesmírně dynamické z pohledu technologického vývoje a následného promítnutí na požadavky ve vzdělávání, ale co teprve zásah takových turbulentních událostí, jako například covid nebo válka na Ukrajině!

V tomto kontextu je role ředitele nesmírně náročná a komplexní, a to jak z pohledu kvality a obsahu poskytovaného vzdělávání, tak s ohledem na vytváření a zajišťování takového sociálního prostředí, kde se daří dětem i učitelům.

Proto se domnívám, že ředitel musí být odhodlaný nadšenec, který ví velmi dobře, proč chce podstoupit tak náročnou misi, jakou je řízení školy. Nadšenec, který pod tlakem mnoha různorodých požadavků dokáže stabilně rozvíjet školu a směřovat svá rozhodování zejména s ohledem na maximální prospěch, podporu a rozvoj svých žáků. Jak? Zejména tím, že dokáže formulovat nebo společně s kolegy utvořit vizi a získat pro ni tým celé školy. Sdílená a uplatňovaná vize je takovým majákem, který pomáhá určovat směr, priority a ovlivňuje chování celého organismu školy.

Klára Bezděková

náměstkyně ředitele NPI ČR