Digitální změna (nejen) v úpravách školních dokumentů

26. 4. 2023, 15.00- 16.00

Online

V další debatě u kulatého stolu, která slouží k podpoře škol při zavádění revize RVP v informatické a digitální oblasti, se hosté věnovali otázkám souvisejícím s úpravami školních vzdělávacích programů.

  • Kdo by se měl do této práce zapojit?
  • Jak seznamovat pedagogický sbor se změnami, které přináší nový předmět Informatika, ale především začleňování nové klíčové digitální kompetence napříč předměty?
  • Jak si celý úkol rozdělit a „nakrokovat“?

O své zkušenosti se přišli podělit zástupci tří škol, které už mají tyto úkoly zcela nebo z velké části za sebou. Jaký postup se jim osvědčil? Co by na základě svých zkušeností udělali jinak? A co by doporučili školám, které mají většinu práce ještě před sebou?

🔹 Alena Bačíková, ředitelka ZŠ Františka Kupky v Dobrušce,
🔹 Jan Kuzebauch, ředitel ZŠ Kraslice
🔹 Jaroslav Poláček, ředitel ZŠ v Hrádku nad Nisou
🔹 Daniela Růžičková, odborný garant Národního pedagogického institutu ČR
🎙️ moderoval Josef Dašek, tajemník DigiKoalice

Živě streamovaná debata proběhla 26. dubna 2023
Další debaty u kulatého stolu, týkající se digitalizace školství, sledujte zde