Škola jako průvodce budoucí generace

Listopad 14, 2023

V éře, kdy se svět neustále mění a technologie se vyvíjejí nebývalou rychlostí, je nezbytné, aby se škola stala průvodcem mladé generace na její cestě do budoucnosti. Škola 21. století by neměla být pouze místem akademického vzdělávání, ale prostředím, které formuje schopné, flexibilní a zvídavé osobnosti, připravené čelit výzvám 21. století a využívat příležitosti, které přináší současný svět. Místem, kde se nejen učí, ale i aktivně formuje budoucí generace. A tak bychom i ke studentům měli přistupovat – jako ke generaci sobě rovných, kteří budou mít v rukou budoucnost naší společnosti. Škola by tak měla být místem, kde je v pořádku dělat chyby a kde jsou chyby považovány za příležitost k učení a osobnímu růstu. Kde se studenti cítí slyšeni a jejich názory a potřeby jsou brány vážně. K tomu je potřeba otevřenost ředitelů, učitelů a rodičů k diskuzi o tom, co studenti od školy očekávají. Pokud my sami začneme naslouchat studentům, můžeme si být jisti, že i budoucí generace mladých bude ochotná naslouchat nám, a tedy i společnosti. Taková škola by pak dokázala studenty učit zodpovědnosti vůči společnosti a pomáhat jim uvědomit si, že jsou součástí něčeho většího a mají možnost věci změnit. 

Bára Stárek

předsedkyně spolku Díky, že můžem